Twój profil
 Pomoc

Logowanie przy pomocy Play mi nie działa

Proces logowania kontem Play w Lectonie jest zależny od mechanizmów leżących po stronie Operatora. Mamy świadomość, że w niektórych przypadkach nie przebiega skutecznie, jednak niestety nic nie możemy na to poradzić.

W razie problemów z logowaniem przez Play, możesz skontaktować się ze swoim Operatorem, lub skorzystać z doświadczeń innych Słuchaczy, którzy wcześniej zgłosili nam kłopot, i udało nam się wspólnie znaleźć sposób jego obejścia.

Wpisuję swój numer telefonu, ale nie dostaję żadnego SMSa, lub nie wiem, jak odpowiedzieć na pytanie

Jeśli masz poprawnie aktywowaną usługę Play360, i w jej ramach chcesz korzystać z Lectona, możesz zalogować się w aplikacji swoim kontem Play.

Według naszej najlepszej informacji, proces logowania w Play działa następująco:

1/ Jeśli telefon w danym momencie do połączenia z internetem nie korzysta z sieci Play (na przykład masz aktywne połączenie WiFi, lub telefon działa w innej sieci), wtedy Operator wyświetla dodatkowe okienka, w ktorych między innymi pyta o numer

2/ Jeśli telefon jest w sieci Play i korzysta w danym momencie z połączenia internetowego Play (wszystkie inne połączenia, w tym WiFi, są wyłączone), po naciśnięciu przycisku "zaloguj z Play" w Lectonie, logowanie powinno przebiegać automatycznie - bez żadnych dodatkowych czynności system Play powinien przywrócić Cię do Lectona, już w stanie zalogowanym do płatnej usługi

Spróbuj uruchomić logowanie kontem Play w Lectonie, kiedy bieżące połączenie internetowe spełnia warunki z punktu 2. W doświadczeniu innych osób, które przy logowaniu miały kłopot z wyświetlanymi przez Operatora pytaniami, ta metoda pozwalała skutecznie ich uniknąć.