Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Eye tracking - czym jest i jakie ma zastosowania? - dr Krzysztof Krejtz, dr Natalia Kowalczyk- Grębska

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Czym jest eye tracking? Jak działa okulograf? Jakie ma zastosowania? Czego nowego możemy dowiedzieć się o mózgu stosując okulograf? W jaki sposób wykorzystanie eye trackera może pomóc nam w leczeniu mózgu i chorób neurologicznych? Czy za pomocą eye trackera możemy komunikować się z komputerem? Na te i inne pytania odpowiada dr Krzysztof Krejtz a rozmowę prowadzi dr Natalia Kowalczyk- Grębska.
2:33 - Czym jest eye tracking i jak działa okulograf?
3:40 - Na czym polega badanie z użyciem eye trackingu?
6:55 - Jakie zastosowanie ma eye tracking?
15:05 - Czego możemy dowiedzieć się o mózgu stosując metodę eye trackingu?
18:42 - Jak możemy wykorzystać eye tracking przy diagnozie i leczeniu zaburzeń neurologicznych urazów mózgu?
24:25 - Czy eye tracking może wspierać diagnozę i leczenie osób cierpiących na ADHD?
28:50 - Jakie są nietypowe zastosowania eye trackingu?
35:00 - Czy za pomocą eye trackingu możemy odczytywać stan emocjonalny gracza?
37:25 - Czy eye tracking może wspierać komunikację osób, które nie mogą komunikować się za pomocą kończyn?
41:21 - Czy okulary mogą być utrudnieniem w korzystaniu z okulografii?
42:45 - Czy eye tracking można wykorzystywać w strefie sportu?
45:30 - Czy wykorzystanie eye trackingu niesie za sobą zagrożenia?
49:00 - Gdzie można zapoznać się z badaniami dr Krzysztof Krejtza?
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: https://www.swps.pl/strefa-psyche

Wydane przez: Uniwersytet SWPS