Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Praca i życie w Malawi i Meksyku - doświadczenia z perspektywy project managerki

Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Jest profesjonalistką zorientowaną na osiąganie celów. Sprawdziła się na niezależnych stanowiskach w różnych obszarach zarządzania projektami oraz finansami. Swoją aktywność zawodową rozwijała w Europie, Meksyku i Malawi. Project managerka Justyna Rodriguez-Belza, podczas spotkania z dr Agnieszką Golińską, opowiedziała m.in. o pracy i życiu ekspatów w Malawi i Meksyku, odsłoniła kulisy swoich decyzji zawodowych związanych z wyjazdami na inne kontynenty, odpowiedziała też na pytania: Czy doświadczenia zawodowe zdobyte w innych krajach przydają jej się w obecnej pracy? W jaki sposób wykorzystuje je, pracując ze studentami? I jak wyglądają jej dalsze plany zawodowe?
Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu zarządzania. W jego ramach eksperci przybliżają takie zagadnienia, jak: zarządzanie i przywództwo w czasach zmian, tworzenie innowacji w biznesie, budowa gospodarki relacyjnej zamiast transakcyjnej, tworzenie efektywnej komunikacji wewnętrznej. Założeniem projektu jest udostępnienie rzetelnej wiedzy wszystkim zainteresowanym tą tematyką – niezależnie od czasu i miejsca, w jakim się znajdują. Więcej informacji o projekcie: www.zarzadzanie.swps.pl

Wydane przez: Uniwersytet SWPS