Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Studenckie Poradnie Prawne - jak to działa w Polsce i na świecie?

Uniwersytet SWPS
Eksperci i goście Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS

Pierwsze Kliniki Prawa powstały na przełomie XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dwóch nauczycieli akademickich, którzy chcieli rozszerzyć nauczanie prawa o obserwacje terenowe. Z czasem podobne instytucje zaczęły działać z powodzeniem na całym świecie. W Polsce jest ich obecnie 25. Nie przez przypadek Kliniki zaczerpnęły swoją nazwę ze słownika medycznego; podstawowa ideą ich działania jest bowiem bezpośredni i bezpłatny kontakt studentów prawa z „pacjentami”, czyli osobami, które potrzebują porady prawnej, a często nie są świadome swoich praw lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej wynajęcie prawnika.
A jak to się zaczęło w Polsce? Czym różnią się polskie Kliniki Prawa w porównaniu z innymi krajami i czy u nas działają sprawniej? Dlaczego warto zaangażować się w aktywność w ramach Kliniki? Te i wiele innych zagadnień poruszą ekspertki – prof. dr hab. Małgorzata Król i dr hab. Izabela Kraśnicka w rozmowie z dr. Filipem Czernickim.
prof. dr hab. Małgorzata Król – emerytowana profesor w Katedrze Polityki Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat kierowała Zakładem Polityki Prawa w ramach Katedry Teorii i Filozofii Prawa tej uczelni. Była promotorką idei łódzkiej studenckiej poradni prawa i przez blisko 20 lat kierowała tam Kliniką Prawa.
dr hab. Izabela Kraśnicka, prof. UwB (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku) – wykładowczyni w Katedrze Prawa Międzynarodowego, prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, dyrektorka Prawniczego Centrum Badań nad Edukacją, członkini zarządów: Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Steering Committee Global Alliance for Justice Education oraz zarządu European Ław Faculties Association.
dr Filip Czernicki – wykładowca Uniwersytetu SWPS, radca prawny i doradca biznesowy, działacz społeczny, Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS jest projektem popularyzującym wiedzę z dziedziny prawa na wysokim merytorycznie poziomie. Skomplikowane zagadnienia prawne przybliżamy w przystępny i ciekawy sposób. Więcej informacji o projekcie: prawo.swps.edu.pl.
#studenckieporadnieprawne #pomocdlastudentów #prawo

Wydane przez: Uniwersytet SWPS