Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Media społecznościowe a ich wpływ na wybory - dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, dr Filip Cyuńczyk

Uniwersytet SWPS
Eksperci i goście Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS

Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu media społecznościowe są w stanie wpłynąć na wynik wyborów? To pytanie specjaliści zadają sobie od lat. Często jako kluczowe przykłady oddziaływania social mediów na wyborców podaje się dwa wydarzenia z 2016 r. – wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrane przez Donalda Trumpa i referendum dotyczące Brexitu przeprowadzone w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu dyskusję wywołuje zarówno potęga mediów społecznościowych jak i zagrożenie dezinformacją, która może wiązać się z tym narzędziem komunikacji. Jaki wpływ mają media społecznościowe na proces prowadzenia kampanii wyborczej? Na czym polega ich przewaga nad tradycyjnymi mediami, a jakie są ich słabości w tym kontekście? Jak wygląda kwestia prawnych regulacji, dotyczących social mediów? I najważniejsze pytanie – czy w dobie mediów społecznościowych wciąż możemy mówić o równości wyborów, jak stanowi konstytucja? Na kilka tygodni przed wyborami do polskiego parlamentu, te i wiele innych kwestii poruszy dr hab. nauk o mediach Monika Kaczmarek-Śliwińska w rozmowie z prawnikiem i socjologiem prawa dr. Filipem Cyuńczykiem.
Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS jest projektem popularyzującym wiedzę z dziedziny prawa na wysokim merytorycznie poziomie. Skomplikowane zagadnienia prawne przybliżamy w przystępny i ciekawy sposób.

Wydane przez: Uniwersytet SWPS