Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Praca emocjonalna i pracoholizm – dr Jacek Buczny

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Duże obciążenie pracą, stresujące wydarzenia, nieudolni menedżerowie i wiele innych czynników przyczynia się do negatywnych emocji odczuwanych w miejscu pracy. Czy umiejętności samoregulacji są nam niezbędne do reagowania na wymagające i trudne zadania? Jak wpływa na pracoholików potrzeba dostosowania się do kultury organizacyjnej i standardów regulujących interakcje między pracownikami i ich klientami? Czy silna koncentracja na zewnętrznych standardach i osiągnięciu zamierzonych celów wpływają na umiejętności adekwatnej regulacji własnych doświadczeń emocjonalnych? Dr Jacek Buczny, doktor psychologii, zajmujący się naukowym badaniem mechanizmów samoregulacji, omawia badania pokazujące, że wyższy poziom pracoholizmu był związany z nasileniem negatywnych emocji i wyższym wypaleniem zawodowym.
Wszystkie spotkania odbyły się w ramach konferencji „Uzależnienia” organizowanej przez Koło Naukowe Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
“Uzależnienia” to cykl podcastów Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, w którym wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami mówimy o różnych aspektach uzależnień. Poruszamy zagadnienia takie jak: neurobiologiczne podłoże uzależnień, pracoholizm i praca emocjonalna, uzależnienie od alkoholu, konopii, pornografii, seksu i gamingu, jedzenia, badania własne nad psychodelikami, syndrom DDA oraz wolontariat studencki w ośrodkach uzależnień.
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: www.psyche.swps.pl
Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).

Wydane przez: Uniwersytet SWPS