Posłuchaj

w aplikacji Lecton

4-dniowy tydzień pracy - prawda czy mit? O nowych modelach skróconego czasu pracy

Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Początek weekendu już w czwartek, czyli wolne od pracy wszystkie piątki? Złożona przez Lewicę ustawa, wprowadzająca czterodniowy tydzień pracy, od zeszłego roku leży w Sejmie i czeka na rozpatrzenie. Choć skrócenie tygodnia pracy do 4 dni budzi pewne kontrowersje, to jednak wydaje się tendencją naturalną, biorąc pod uwagę historyczną perspektywę. Wystarczy wspomnieć, że 40-godzinny tydzień pracy wprowadzono niewiele ponad 100 lat temu, wcześniej obowiązywał 10., 12., a nawet 14-godzinny dzień pracy, z sobotami włącznie. Natomiast wolne soboty w Polsce wprowadzano stopniowo od początku lat 80. w ramach realizacji jednego z postulatów sierpniowych. Zdaniem wielu, w zautomatyzowanym świecie, przyszła kolej na następny ruch.
Czy będziemy pracować krócej? Jak wyglądał historyczny proces skracania czasu pracy? Co mówią badania pilotażowe i modele obrazujące ten proces? Jak prezentują się alternatywne formy pracy oraz – jak będziemy pracować w przyszłości? Praca stacjonarna, hybrydowa, zdalna – porównanie doświadczeń i relacji praca-dom.
Ten kluczowy dla większości z nas temat rozwinęła ekspertka ds. zarządzania Alicja Kotłowska w rozmowie z psycholożką specjalizującą się w tym obszarze, dr Agnieszką Golińską. Podcast zrealizowała Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS.
Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu zarządzania. W jego ramach eksperci przybliżają takie zagadnienia, jak: zarządzanie i przywództwo w czasach zmian, tworzenie innowacji w biznesie, budowa gospodarki relacyjnej zamiast transakcyjnej, tworzenie efektywnej komunikacji wewnętrznej. Założeniem projektu jest udostępnienie rzetelnej wiedzy wszystkim zainteresowanym tą tematyką – niezależnie od czasu i miejsca, w jakim się znajdują.
Więcej informacji o projekcie: www.zarzadzanie.swps.pl

Wydane przez: Uniwersytet SWPS