Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Trudności w komunikacji prawniczej - dlaczego język prawa jest niezrozumiały dla społeczeństwa? - Jarosław Gwizdak, Aleksander Hyżorek

Uniwersytet SWPS
Eksperci i goście Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS

Język prawny i prawniczy nie należy do prostych, a obywatele chcąc nie chcąc stykają się z językiem prawa przed sądami, czy częściej – załatwiając swoje urzędowe sprawy. Pojawia się zatem pytanie, czy skoro język prawniczy tłumaczący w założeniu język prawny, w którym formułowane są m.in. przepisy, można uprościć? Czy sędziowie i urzędnicy mogą w prostszy i przystępniejszy sposób komunikować się z obywatelami? Czy sędziowie uczeni są podczas aplikacji komunikatywności? Czy adwokaci, bądź radcy prawni tłumaczą język prawa dla swoich klientów? Czy być może niezrozumienie języka prawa wynika ze słabej świadomości prawnej obywateli? Czy prawa powinno uczyć się w szkołach średnich? Czy język prawa można uprosić? Od czego należałoby zacząć? O tym, czy język prawniczy może być niezrozumiały dla społeczeństwa, a także o świadomości prawnej obywateli porozmawiają wykładowcy na kierunku prawo na Wydziale Prawa w Warszawie oraz Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytetu SWPS – Jarosław Gwizdak oraz Aleksander Hyżorek.
Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS jest projektem popularyzującym wiedzę z dziedziny prawa na wysokim merytorycznie poziomie. Skomplikowane zagadnienia prawne przybliżamy w przystępny i ciekawy sposób.

Wydane przez: Uniwersytet SWPS