Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Bezkost

Rafał Kosik
Leszek Filipowicz

Do słuchania w ramach:
Nowa Audio Fantastyka

Przystępując do pisania tego felietonu zacząłem jak zwykle od krótkiego wywiadu z wujkiem Google. Chciałem bowiem dowiedzieć się, w jakim stopniu bezkost zadomowił się we współczesnej popkulturze od czasu pierwszego wydania „Bestiariusza Słowiańskiego”....

Wydane przez: Audioteka