Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Conrad na fali (5): Człowiek u zmierzchu antropocenu

Aleksandra Wojtaszek, Michał Pospiszyl, Michał Sowiński

Do słuchania w ramach:
Podkast Powszechny

W świetle diagnoz wielu filozofek i filozofów, nie ma już miejsca na naiwną wiarę w naprawę świata, przywrócenie mu dawnej, przyjaznej człowiekowi formy. Jakie konsekwencje filozoficzne, społeczne i polityczne wiążą się ze zmierzchem epoki człowieka? Opowiada dr Michał Pospiszyl, filozof i socjolog.

Wydane przez: Tygodnik Powszechny