Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Zespoły wielokulturowe i wielopokoleniowe. Jak nimi zarządzać? - Nina Pusek, Daniel Adamski

Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Różnice między pracownikami dotyczące wieku, płci czy pochodzenia etnicznego mogą się okazać źródłem przewagi konkurencyjnej. Różnorodność zespołu to większa kreatywność i innowacyjność w pracującej razem grupie, ale czy tylko? Czym jest różnorodność społeczna i jak ją traktują współczesne organizacje? Co się zmieniło w ostatnich latach? Czego dziś brakuje i o czym się zapomina? Jak różnorodność wpływa na efektywność zespołu? Jakie konsekwencje dla pracy zespołowej ma różnorodność pokoleniowa? Jak na współpracę w zespole wpływa różnorodność etniczna i płciowa? Jakie stereotypy związane z zarządzaniem różnorodnością funkcjonują w organizacjach i jak z nimi walczyć? Jak tworzyć i wdrażać skuteczne strategie zarządzania różnorodnością? Na te pytania w rozmowie z Justyną Sarnowską, socjolożką, kierowniczką Katedry Studiów Społecznych Uniwersytetu SWPS, odpowiedzą Daniel Adamski, socjolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu wielopokoleniowymi zespołami w międzynarodowym środowisku, oraz Nina Pusek, prowadząca globalny program zarządzania różnorodnością.
Podczas spotkania poruszyliśmy następujące tematy:
Czym jest różnorodność w miejscu pracy?
Jak zarządzanie różnorodnością zmieniło się w ostatnim czasie?
Jak różnorodność wpływa na efektywność zespołu?
Jak pracować w zespole wielopokoleniowym i czy organizacje mogą czerpać z tego korzyści?
W jaki sposób organizacja może wprowadzić w swoje struktury kulturę inkluzywną?
Jakie działania może podjąć menedżer zarządzający wielokulturowym zespołem?
Jak stworzyć i skutecznie wdrożyć strategię zarządzania różnorodnością?
Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu zarządzania. W jego ramach eksperci przybliżają praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane z zarządzaniem i przywództwem. Założeniem projektu jest udostępnienie rzetelnej wiedzy wszystkim zainteresowanym tą tematyką – niezależnie od czasu i miejsca, w jakim się znajdują. Więcej informacji: www.zarzadzanie.swps.pl
Interesujesz się zarządzaniem? Dołącz do innych w grupie Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS na Facebooku.

Wydane przez: Uniwersytet SWPS