Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Radio Książki 82. Paweł Sołtys

Michał Nogaś
Michał Nogaś, Paweł Sołtys

Do słuchania w ramach:
Radio Książki

Paweł Sołtys w Radiu Książki

Dwa lata po wydaniu debiutanckich "Mikrotyków" Paweł Sołtys powraca! "Nieradość" to zbiór 25 opowiadań, których akcja toczy się nie tylko w Warszawie i nie tylko w czasach współczesnych. To historie o starości, przemijaniu, chorobie, odkrywaniu tajemnic i szczątków dawnego świata napisane językiem własnym, osobnym i bardzo dojrzałym. Sołtys chce, by czytelnik uważnie czytał kolejne fragmenty "Nieradości", by doszukiwał się połączeń między bohaterami i opisywanymi sytuacjami, powraca tych samych do miejsc i osób w kolejnych opowiadaniach. Czasem są to odniesienia oczywiste, czasem zawarte w jednym, dwóch zdaniach. To intelektualna gra najwyższej próby.

W rozmowie z Michałem Nogasiem Sołtys mówi o natchnieniu i o tym, jak "mu się napisało" nową książkę, o niełatwych tematach, które porusza w "Nieradości", o nieodcinaniu kuponów i wymaganiach, które stawia sobie sam jako pisarz. Czyta także fragmenty nowej książki, w tym małą część "Czerwca", jednego z trzech opowiadań, których akcja toczy się w małym galicyjskim miasteczku i które mogłyby stanowić początek prawdziwie epickiej powieści.

Zapraszamy do wysłuchania audycji!

Wydane przez: Audioteka, Wyborcza.pl