Posłuchaj

w aplikacji Lecton

#131 Podcast Warsaw Enterprise Institute

Tomasz Wróblewski

Do słuchania w ramach:
Wolność w Remoncie

#131 Podcast Warsaw Enterprise Institute. W roli głównej Prezes Tomasz Wróblewski
Wojny, kryzysy, zarazy ujawniają wszystkie słabe strony społeczeństw, ale ważniejsze jest to, co robią potem z naszą głową. Jak COVID przeorganizował nasz świat?

Wydane przez: Fundacja Warsaw Enterprise Institute