Posłuchaj

w aplikacji Lecton

W poszukiwaniu nowego, lepszego człowieka

Rafał Śliwiak
Leszek Filipowicz

Do słuchania w ramach:
Nowa Audio Fantastyka

Czytane niemal po stuleciu od napisania najwybitniejsze książki Olafa Stapledona uświadamiają nam, jak wiele science fiction mu zawdzięcza i że on sam ze wszech miar zasługuje na miano ojca założyciela gatunku...

Wydane przez: Audioteka