Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Ostatnie dni przed wielką zmianą

Jerzy Sosnowski

Do słuchania w ramach:
Jerzy Sosnowski. Pociąg do przeszłości

Czego słuchało się w ostatnich tygodniach przed wyborami 4 czerwca? Jak ówczesna młodzież reagowała na doniesienia z obrad Okrągłego Stołu i kampanię wyborczą? Jak wyglądało życie codzienne podczas (czego niekoniecznie się spodziewano) ostatnich tygodni „realnego socjalizmu”? Gość: Kuba Wygnański, działacz NGO’sów, wówczas dwudziestopięcioletni sekretarz Henryka Wujca.

Wydane przez: Audioteka