Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Bies

Witold Vargas
Leszek Filipowicz

Do słuchania w ramach:
Nowa Audio Fantastyka

Ten demon ma w naszej kulturze bodaj najdłuższą historię. Znaczenie jego nazwy ginie w mrokach dziejów. Przypuszczalnie ma coś wspólnego z indoeuropejkim „bhoi-dho-s”, co oznacza wywołujący strach, albo z sanskryckimi „b’as” – błyszczeć lub „bes” – poruszać się gwałtownie.

Wydane przez: Audioteka