Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną - normy i granice - Barbara Płaczek

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Podstawowym prawem każdego człowieka jest prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy i wykorzystywania. Mimo tego europejskie i amerykańskie badania pokazują, że niepełnosprawni intelektualnie od 2 do 5 razy częściej padają ofiarami przemocy seksualnej niż inne osoby. Do nieujawniania przestępstw seksualnych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie przyczynia się między innymi umniejszanie problemu oraz unikanie odpowiedzialności przez sprawujących opiekę. Co zrobić, by nauczyć osoby z niepełnosprawnościami stawiania granic? Dlaczego infantylizacja zachowań w przypadku tej grupy jest tak niebezpieczna? Jakie działania mogą ograniczyć ryzyko zaistnienia przemocy seksualnej wobec niepełnosprawnych? A także jak wychować dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, by nie przekraczało granic innych ludzi? Na te i wiele innych pytań odpowie mgr Barbara Płaczek, specjalista seksuologii, trener edukator seksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Spotkanie odbyło się w ramach konferencji “Głośne sprawy - aspekt psychologiczny i prawny” organizowanej przez Uniwersytet SWPS w Katowicach.
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: https://web.swps.pl/strefa-psyche
Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche).

Wydane przez: Uniwersytet SWPS