Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Radio Książki 79. Joanna Podgórska

Michał Nogaś
Joanna Podgórska, Michał Nogaś

Do słuchania w ramach:
Radio Książki

Joanna Podgórska w Radiu Książki

Jak mówi o sobie, od ponad 20 lat przygląda się temu, co dzieje się na styku. Czyli w przestrzeni, która powinna oddzielać państwo od Kościoła. Ale w zasadzie nigdy nie oddzielała, a w ostatnich latach - co podkreśla z pełną odpowiedzialnością - w zasadzie zniknęła. Bo zdaniem Joanny Podgórskiej, publicystki "Polityki" i autorki ukazującej się właśnie książki "Spróchniały krzyż", to, co świeckie, zespoliło się w zasadzie z tym, co sakralne i kościelne.
Podgórska stawia wiele ważnych pytań. Oto kilka z nich.
Dlaczego w świeckim państwie w szkołach publicznych jest aż - łącznie - 860 godzin katechezy, gdy fizyki czy biologii zaledwie 180? Dlaczego władze szkoły i rząd nie mają wpływu na to, jak wyglądają lekcje religii - od przedszkola po liceum czy technikum?
Dlaczego państwo zgadza się, by szpitale nie udzielały pomocy kobietom z ciążą zagrożoną, a zgadza się, by ich pracownicy - z szefami placówek na czele - zasłaniali się tzw. klauzulą sumienia?
Dlaczego Polki jeżdżą do słowackich klinik, by dokonywać aborcji, a te, których na to nie stać, często skazane są na cierpienie i zapomnienie?
Dlaczego Kościół katolicki pozwolił na to, by narodowcy weszli do świątyń, a państwo nie widzi w głoszonych przez nich hasłach niczego niebezpiecznego?
Dlaczego w parlamencie podczas dyskusji nad kolejnymi ustawami padają stwierdzenia, że mają one poparcie polskiego episkopatu?
Dlaczego politycy wszystkich opcji pozwolili na tak silne pomieszanie tego, co świeckie z tym, co ma związek z religią?
Dlaczego to właśnie w Polsce ma miejsce największy w Europie odpływ młodych z Kościoła katolickiego?
I tak dalej.

Na te i wiele innych pytań Joanna Podgórska odpowiada w Radiu Książki. To już 79. wydanie programu prowadzonego przez Michała Nogasia.

Zapraszamy do wysłuchania!

Wydane przez: Audioteka, Wyborcza.pl