Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Kolej na kolej

Jerzy Sosnowski
Hubert Bojarski, Jerzy Sosnowski

Do słuchania w ramach:
Jerzy Sosnowski. Pociąg do przeszłości

Kolej na kolej

Podstawowym środkiem transportu podczas wakacji była niewątpliwie kolej. Stacje, parowozownie, semafory – a przede wszystkim "daleki, tęskny gwizd lokomotywy”, jak go opisywała poetka ipisarka, Joanna Kulmowa – działały na wyobraźnię. Stojąc przed szlabanem i widząc przejeżdżający pociąg machało się nieraz do maszynistów i podróżnych. O parowozach, lokomotywach spalinowych i elektrowozach, o rozmaitych typach wagonów i sieci połączeń kolejowych w naszym kraju opowie w tym odcinku pan Hubert Bojarski ze Stacji Muzeum (na terenie nieczynnnego dworca Warszawa Główna).

Wydane przez: Audioteka