Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Komórki macierzyste: czym są i co robią? - dr hab. n. med. Anna Sarnowska, prof. IMDiK

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Medycyna regeneracyjna oparta na komórkach macierzystych rozwija się szybko, ale komercjalizacja takiego leczenia nie zawsze jest poparta wystarczającą wiedzą i przeprowadzana zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach. Terapia komórkowa znajduje się głównie w fazie eksperymentalnej i stosowana z braku innych opcji leczenia. Mezenchymalne komórki macierzyste/stromalne (MSC) są często stosowane, ale nasza wiedza na ich temat jest nadal ograniczona, a zastępowanie nimi uszkodzonych tkanek nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Mimo to, w niektórych chorobach są stosowane ze względu na udowodnione działanie wydzielnicze i immunomodulujące.
Jak rozwija się medycyna regeneracyjna oparta na komórkach macierzystych? Jakie są główne wyzwania związane z komercjalizacją terapii komórkowej? Jakie są perspektywy i potencjalne ryzyka związane z zastosowaniem indukowanych macierzystych komórek pluripotencjalnych (iPS) w terapii komórkowej? Na te i wiele innych pytań odpowiada Neurolog i neurobiolog dr hab. n. med. Anna Sarnowska, prof. IMDiK
Wszystkie spotkania odbyły się w ramach konferencji “Dni Mózgu 2023”, organizowanej przez Koło Naukowe NeuroPsyche Uniwersytetu SWPS w ramach Światowego Tygodnia Mózgu.
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: https://web.swps.pl/strefa-psyche

Wydane przez: Uniwersytet SWPS