Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Sztuka Powszechnie Nieznana (6) – Matka Boska kontra diabeł

Magdalena Łanuszka

Do słuchania w ramach:
Podkast Powszechny

W średniowiecznych rękopisach i obrazach pojawiały się zaskakujące przedstawienia Matki Boskiej... bijącej diabła batem, pałką, lub po prostu pięścią. Jakie opowieści ilustrują te niezwykłe obrazy? Jak możemy w ich kontekście interpretować postać Madonny w odniesieniu do stereotypów płciowych funkcjonujących w kulturze średniowiecza? Opowiada Magdalena Łanuszka.

Wydane przez: Tygodnik Powszechny