Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Od spontanicznego pomagania po Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego i Certyfikat Wysokiej Jakości. Innowacje w obszarze wolontariatu pracowniczego

Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Wolontariat jest dowodem na to, że dobro mnoży się wtedy, gdy się nim dzielimy. Pomagając innym, zyskujemy poczucie sensu, sprawczości, autentyczności i autonomii. Obecne czasy cechują się coraz intensywniejszą digitalizacją i idącą za nią dehumanizacją, a to sprawia, że działanie na rzecz innych oraz pielęgnowania wartości społecznych - ma jeszcze większe znaczenie. Dlatego kolejne firmy decydują się zaangażować w wolontariat pracowniczy.
Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa niesie za sobą udział pracowników w wolontariacie?
Dlaczego ważne jest, aby przykład płynął z samej góry? Czym są Karta Zasad Wolontariat Pracowniczego oraz Certyfikat Wysokiej Jakości? Oraz dlaczego w interesie nas wszystkich jest zwalczanie mitów na temat wolontariatu? Na te i wiele innych pytań odpowie Paweł Łukasik z Akademii Rozwoju Filantropii.
Spotkanie odbyło się w ramach interdyscyplinarnej konferencji “Innowacje społeczne. Akademia – Technologia – Społeczeństwo” organizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.
„Innowacje Społeczne” to cykl podcastów Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS, w którym wraz z naukowcami, praktykami biznesu i przedstawicielami organizacji pozarządowych rozmawiamy o innowacjach. Poruszamy tematy związane z podnoszeniem jakości życia oraz nowatorskimi rozwiązaniami problemów społecznych.

Wydane przez: Uniwersytet SWPS