Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Zastosowanie legal design do upowszechniania wśród pracowników wiedzy o prawie pracy - dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, dr Mariusz Wszołek, Robert Głowacki

Uniwersytet SWPS
Eksperci i goście Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS

Prawo pracy to zbiór przepisów, które regulują prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Ze względu na faktyczną nierówność pozycji stron stosunku pracy, ustawodawca zabezpiecza interesy pracowników przez ustalanie w formie odpowiednich przepisów maksymalnych obowiązków lub minimalnych uprawnień. Budowanie z pracownikami relacji opartych o faktyczną wiedzę o prawie pracy i zaufanie przynosi firmom w dłuższym okresie wiele korzyści. Dlatego tak ważne jest, aby przepisy prawa pracy były dobrze znane zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Czy pracownicy mają wiedzę o prawie pracy? Jakie są postawy i opinie dotyczące przestrzegania prawa pracy przez polskich pracodawców? Czym jest legal design i jakie korzyści może przynieść firmom w komunikacji z pracownikami, klientami i innymi podmiotami A także co na jednym wydziale robi prawnik i projektant? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, oraz dr hab. Mariusz Wszołek z Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Spotkanie poprowadzi Robert Głowacki, radca prawny, założyciel Upper Case, prawnik z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem i wykładowca Uniwersytetu SWPS.
Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS jest projektem popularyzującym wiedzę z dziedziny prawa na wysokim merytorycznie poziomie. Skomplikowane zagadnienia prawne przybliżamy w przystępny i ciekawy sposób.

Wydane przez: Uniwersytet SWPS