Posłuchaj

w aplikacji Lecton

NeuroCovid: konsekwencje neuropsychologiczne - prof. Emilia Łojek

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS
Wykładowcy Uniwersytetu SWPS

Do słuchania w ramach:
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Jak wpływa na mózg COVID-19 i jakie zmiany neuropsychologiczne mogą się pojawić u osób po przebyciu tej choroby? Jakie są możliwości w zakresie diagnozy i rehabilitacji osób, u których na skutek COVID-19 mogą pojawić się trudności neuropsychologiczne? Na podstawie dostępnej literatury i dotychczasowego stanu badań zostały omówione możliwe przyczyny, uwarunkowania, rozpowszechnienie, zakres i charakter zmian neuropsychologicznych po COVID-19 oraz ich wpływ na życie codzienne. Podczas 16. Dni Mózgu Uniwersytetu SWPS organizowanych przez Koło NeuroPsyche Uniwersytetu SWPS prof. Emilia Łojek, która obecnie kieruje zespołem badawczym NeuroCovid przy Wydziale Psychologii UW. Opowiada o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie mózgu.
02:00 - Co obecnie wiemy o COVID-19?
04:25 - Wpływ COVID-19 na mózg - wyniki badań
14:57 - Objawy neurologiczne COVID-19
21:00 - Czym jest neuropsychologia?
22:40 - Czym jest “mgła mózgowa”?
24:10 - Przyczyny zaburzeń poznawczych, które mogą utrzymywać się latami po wystąpieniu COVID-19
30:20 - Zespół zaburzeń wykonawczych
31:48 - Wybrane badania neuropsychologiczne omawiające wpływ COVID-19 na funkcjonowanie pacjentów
43:44 - Wpływ izolacji społecznej na funkcjonowanie poznawcze
46:40 - Długotrwałe konsekwencje zakażeniem COVID-19
51:00 - O badaniach NeuroCovid prof. Emilii Łojek
55:50 - Jak wspomóc rehabilitację po COVID-19?
58:00 - Pytania od uczestników 16. Dni Mózgu Uniwersytetu SWPS
Interesujesz się psychologią? Dołącz do innych w grupie @Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS - tu link do grupy https://www.facebook.com/groups/StrefaPsyche

Wydane przez: Uniwersytet SWPS