Posłuchaj

w aplikacji Lecton

Gdy biskup cytuje antysemicką fałszywkę

Artur Sporniak, Michał Kuźmiński, Zuzanna Radzik

Do słuchania w ramach:
Podkast Powszechny

Bp Andrzej Jeż w homilii do kapłanów zacytował wypowiedź z kongresu „pewnej nacji”. Miała być dowodem spisku przeciw Kościołowi. Cytowana wypowiedź była parafrazą antysemickiego paszkwilu z początku XX wieku, przywołaną w diecezjalnej gazecie z 1937 roku - w artykule wzywającym do pozbycia się Żydów z Polski. Komentują Zuzanna Radzik i Artur Sporniak.

Wydane przez: Tygodnik Powszechny