Poslouchej

v aplikaci Lecton

Krajina a příběh

Sedmá generace

K poslechu v rámci:
Sedmá generace

Americký přírodovědec, literát a cestovatel Barry Lopez (1945—2020), od něhož jsme již v minulosti přinesli působivý text Pozvání (7.G 1/2021), se v následující eseji z knihy Crossing Open Ground (1978) zamýšlí nad prolínáním vnitřních a vnějších krajin, úlohou tradičního vypravěčství při hledání harmonického vztahu s okolním světem, ale také nad různými formami poznávání pravdy. Přeložil Luděk Čertík, mezititulky redakce.
Článek si můžete přečíst v časopise Sedmá generace 4/2022.
Předplaťte si Sedmou generaci na https://sedmagenerace.cz/obchod/.

Vydává: Hnutí DUHA — Sedmá generace