Poslouchej

v aplikaci Lecton

Návrat vlků do Beskyd vítám

Sedmá generace

K poslechu v rámci:
Sedmá generace

Martin Konupka je vystudovaný lesní inženýr, aktivní myslivec a na celý úvazek terénní pracovník beskydské pobočky Českého svazu ochránců přírody — ČSOP Salamandr. Se svými kolegy pečuje o horská prameniště a louky, a to mnoha způsoby, včetně pastvy čtyř ovčích stád. V beskydské chráněné krajinné oblasti, kde se všechna zvířata pasou, se už téměř třicet let opět vyskytují vlci. V současnosti jsou zde alespoň zčásti aktivní tři vlčí smečky a jeden pár — tedy okolo dvaceti až pětadvaceti jedinců. Přestože Martin Konupka zažil útok vlků na stáda, se kterými pracuje, návrat vlků obhajuje. Jaké je z pohledu ochranáře pást ovce ve „vlčím kraji“?
Článek si můžete přečíst v časopise Sedmá generace 4/2022.
Předplaťte si Sedmou generaci na https://sedmagenerace.cz/obchod/.

Vydává: Hnutí DUHA — Sedmá generace