Poslouchej

v aplikaci Lecton

79: Roboty 2033: Dlouhodobá vize v robotice

Lukáš Smelík
Lukáš Smelík a hosté

K poslechu v rámci:
Vše o průmyslu

Speciální epizoda z konference ROBOTY 2023, kde proběhla prémiová diskuze hostů z akademického prostředí:
- České vysoké učení technické v Praze:
prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava:
prof. Dr. Ing. Petr Novák
- ŠKODA AUTO Vysoká škola: 
Tomáš Huňat, lektor robotových aplikací
- Vysoké učení technické v Brně:
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
- speciální host diskuze Filip Plevač
Více o konferenci na https://www.konference-roboty.cz 

Vydává: www.vseoprumyslu.cz