Poslouchej

v aplikaci Lecton

Naslouchání zákonu Přírody

Sedmá generace

K poslechu v rámci:
Sedmá generace

Oren R. Lyons je příslušníkem indiánských kmenů Onondagů a Seneků v rámci Konfederace Haudenosaunee neboli Irokézské ligy šesti národů. Je strážcem víry Želvího klanu Onondagů a Seneků a členem Rady náčelníků Irokézské konfederace. Jako strážce víry je pověřen udržováním zvyků, tradic, hodnot a historie Želvího klanu a dodržováním Velkého zákona míru Irokézů. Zároveň zastupuje poselství tohoto lidu Světovému společenství ve všech aspektech, které národ Onondagů a Seneků považuje za nezbytné.
Článek si můžete přečíst v časopise Sedmá generace 5/2022.
Předplaťte si Sedmou generaci na https://sedmagenerace.cz/obchod/.

Vydává: Hnutí DUHA — Sedmá generace