Poslouchej

v aplikaci Lecton

32: Evžen Reitschläger & Filip Plevač – Malé a střední podniky se digitalizace průmyslu bát nemusí

Lukáš Smelík
Lukáš Smelík a hosté

K poslechu v rámci:
Vše o průmyslu

Povídání na téma, zda je digitalizace doménou těch největších podniků, nebo jsou na ni připraveny i menší a střední firmy, probíhá už dlouho. Často v tom nepanuje shoda. Hlavně, když se baví zástupce toho největšího a nejmenšího.
Diskuze proběhla také během konference Digitální výroba 2020 a podnítila nás nesetrvat pouze v teorii.
Hozená rukavice od Filipa Plevače, specialisty digitalizace a Lukáše Smelíka, moderátora pořadu, směrem k malým a středním podnikům zněla jasně. Blíží se léto a my stejně asi nikam letos nevyjedeme. Investujeme ten získaný čas k tomu, abychom jednomu z vás pomohli. Pomůžeme nastavit cestu digitální transformace firmy tak, jak jste si možná ani nemysleli. Investujte svůj čas a dokažme všem, že i na úrovni menšího podniku má digitalizace reálný přínos.
Než se potkáme na konferenci Digitální výroba 2021 a pomůžeme nastartovat digitální transformaci vašeho podniku, poslechněte si jak to dopadlo ve firmě Metalkov, když hozenou rukavici loni zvedl Evžen Reitschläger.
Uznání mu patří i za to, že tím jde příkladem z pozice místopředsedy představenstva Asociace malých a středních podniků. 

Vydává: www.vseoprumyslu.cz