Poslouchej

v aplikaci Lecton

Valašské putování za modráskem

Sedmá generace

K poslechu v rámci:
Sedmá generace

Stojím na louce, která šumí a cvrčí. Předpolední pozdně červencové slunko se opírá do žíznivé krajiny. Přejedu pohledem Hovězí, odkud jsem přišel, a spočinu na protějších kopcích. Kdybych tady stál před dvěma sty lety, viděl bych mnohem víc luk a pasínků. Hřeben Javorníků, na který se dívám, by nebyl vůbec tak lesnatý. A asi by kolem mě poletovalo víc motýlů. Za jedním z nich, vzácným modráskem černoskvrnným, jsem se vydal, protože jeho příběh je i příběhem tohoto vsackého kraje.
Článek si můžete přečíst v časopise Sedmá generace 5/2022.
Předplaťte si Sedmou generaci na https://sedmagenerace.cz/obchod/.

Vydává: Hnutí DUHA — Sedmá generace